I den forbindelse ble det sjekket inn på LA2OLD fra LG5LG.

Dette skjedde ikke helt uten problemer.

Medbrakt nostalgiradioen tålte ikke transporten, slik at den virket ikke når den ble forsøkt satt i drift.

LA7EU Svein Erik som hadde tatt med sin KW 2000 var imidlertid ikke opprådd, så lokket kom av i en faderlig fart.

Den virket jo sist jeg brukte den ! ( Lise LA8FNA sover ikke, hun leser logg HI! )

Feilen ble etter frenetisk innsats fra eier, lokalisert til en elektrolytt kondensator som hadde løsnet i loddingen.

Etter at loddebolten var blitt varm nok, ble feilen rettet og radioen var på lufta tidsnok til å sjekke inn som etterslenger.Det hele skjedde under høy stemning og oppmuntrende till rop.

LA7EU i gang med loddebolten

Innsendt av LB1OF Lasse